Skip to main content

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Κύρια ομάδα στόχων (τόσο για βραχυπρόθεσμες επιδράσεις όσο και για μακροπρόθεσμες επιδράσεις καθώς επίσης και για μεσο-μακροπρόθεσμες επιδράσεις):

- Δάσκαλοι και εκπαιδευτικό προσωπικό, εκπαιδευτές από το σύστημα ΕΕΚ, σχεδιαστές επαγγελματικής  εκπαίδευσης και κατάρτισης , γενική εκπαίδευση και βασικοί επαγγελματίες του κλάδου

-Εταιρείες ή νέες εταιρείες που επιθυμούν να εκφράσουν ή να ανανεώσουν το ενδιαφέρον τους για την εφαρμογή του WBL

-Εξωτερικοί  επαγγελματίες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την προετοιμασία των δεξιοτήτων τους μέσω καινοτόμων εργαλείων κατάρτισης

-Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν νέες εκπαιδευτικές δυνατότητες για τους βασικούς επαγγελματίες που ασχολούνται με την εκπαίδευση για την υλοποίηση του WBL και να γίνουν πρεσβευτές του WBL σε συνομηλίκους

-Τοπικοί ενδιαφερόμενοι και κοινωνικοί εταίροι που ενδιαφέρονται να εισέλθουν σε νέες δομές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικού συστήματος

-Τοπικά και ευρωπαϊκά όργανα αρμόδια για απασχόληση, για εκπαίδευση, για τα πλαίσια προσόντων, για οικονομία, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων για μια ενεργό συμμετοχή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Ο στόχος του O1 είναι να σχεδιάσει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθυνόμενα σε επαγγελματίες που προέρχονται από την ΕΕΚ, τη γενική εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τις δημόσιες διοικήσεις. Το καινοτόμο στοιχείο, το οποίο συμπληρώνει τα έργα Ε+ που έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργεί με το ίδιο θέμα, είναι η ολιστική προσέγγιση που διευρύνει τις ομάδες-στόχους βασικών επαγγελματιών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην οικοδόμηση αποτελεσματικών και βιώσιμων εταιρικών σχέσεων ΕΕΚ με βάση την μάθηση βασισμένη στην εργασία:

- στελέχη και τεχνικό προσωπικό των τοπικών δημόσιων διοικήσεων, οργανώσεις νέων και κοινωνικοί εταίροι. μαζί με τις κλασσικές ομάδες στόχους που εξετάστηκαν μέχρι τώρα από προηγούμενα χρηματοδοτούμενα έργα:

- καθηγητές/ διδάσκοντες/ διευθυντές σχολείων σε ΕΕΚ και οργανισμούς γενικής εκπαίδευσης

- ενδοεπιχειρησιακοί εκπαιδευτές/ επιχειρηματίες

Τα νέα προγράμματα κατάρτισης προορίζονται να υιοθετηθούν από τους συμμετέχοντες οργανισμούς και να μεταφερθούν με προσέγγιση από ομότιμους προς ομότιμους σε βασικούς ενδιαφερόμενους που ενεργούν σε τοπικό επίπεδο για επιπτώσεις στο πεδίο των δομών συνεργασίας και των εκπαιδευομένων.

Προκλήσεις:

- Ενσωμάτωση της προπαρασκευαστικής συγκριτικής έρευνας σχετικά με τις αδυναμίες και τις ανάγκες σε δεξιότητες των επαγγελματιών του WBL

- Ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης για ειδικευμένο προσωπικό

- Φάση δοκιμών και αξιολόγηση των προγραμμάτων κατάρτισης

- Επικύρωση και τελική επεξεργασία καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες "

Ο2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο στόχος του O2 είναι να σχεδιάσει καινοτόμα εργαλεία κατάρτισης ΤΠΕ που απευθύνονται σε επαγγελματίες που προέρχονται από την ΕΕΚ, τη γενική εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τις δημόσιες διοικήσεις.

Οι προκλήσεις της O2 συμμορφώνονται με τις προκλήσεις του O1

O3 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ WBL ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ο στόχος του O3 είναι να δημιουργήσει έναν πρακτικό οδηγό για θεμελιώδη ζητήματα που αναγνωρίζονται ως ελλείποντα και κρίσιμα από τους εταίρους σε φάσεις προετοιμασίας, δηλαδή:

-Ολοκληρωμένες διαδικασίες παρακολούθησης των επιπτώσεων του WBL στους εκπαιδευόμενους, στις επιχειρήσεις και τις πολιτικές τοπικής ανάπτυξης για την εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή

- Ολοκληρωμένες διαδικασίες αξιολόγησης σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα και την αποτελεσματικότητα του WBL

- Διασφάλιση ποιότητας ολόκληρης της διαδικασίας WBL: από την αντιστοίχιση έως την τελική αξιολόγηση

Προκλήσεις:

- Σχεδιασμός και δοκιμή πρακτικού οδηγού παρακολούθησης, αξιολόγησης, ποιότητας σε WBL

- Αναθεώρηση και τελική επεξεργασία πρακτικού οδηγού

Ο4 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ INNOTRAIN ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Το Ο4 θα παρουσιάσει μια αναφορά ανασκόπησης η οποία θα καταγράφει τη μεθοδολογία που ακολουθείται και θα οριστικοποιείται από την εταιρική σχέση για την επίτευξη τελικών αποτελεσμάτων και προοδευτικών επιπτώσεων στις ομάδες στόχους κατά την εφαρμογή. Το O4 δεν θα είναι μόνο μια εσωτερική επισκόπηση, αλλά θα σχεδιαστεί για να σκεφτόμαστε την πιθανή δυνατότητα μεταφοράς  του σε άλλες ευρωπαϊκές κοινοπραξίες που εργάζονται για θέματα επιχειρήσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μάθησης βασισμένη στην εργασία στο μέλλον